Pricavy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.liveart4you.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website www.liveart4you.nl staat onder beheer van Live Art 4You B.V. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Gegevens van bezoekers
  2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.liveart4you.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 3. Cookies
  3a. Live Art 4 You B.V. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Live Art 4 You B.V. de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Of de inhoud van het winkelwagentje. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
  3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
  3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Live Art 4 You B.V. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
 5. Disclaimer
  Live Art 4 You B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Live Art 4 You B.V.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Live Art 4 You B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a. Het verwerken van de bestelling.
  1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Live Art 4 You B.V. denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan Live Art 4 You B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzonderingen op deze regel:
  2a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 3. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Live Art 4 You B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Live Art 4 You B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.